SUPREME CHAMPION

KREMSVALLY`S TABACCO

płeć: kocur

UR.22.06.2014

badania:

FELV i Fiv- negatywny (grudzień 2019)

echo serca – prawidłowe (10.11.2016, 22.07.2018 -M.Grzech-Wojciechowska)